MDD Summer, s.r.o.

Úzká ev. 803
250 75 Káraný

IČ: 24217981, DIČ: CZ24217981
č.ú.: 2300225286/2010 vedený u Fio banka, a.s.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189675, den zápisu 14.2.2012.